พบสุขด้วยเมตตา

 พบสุขด้วยเมตตา

 

อย่าสนใจความชั่วความไม่ดีของใคร การสนใจความไม่ดีของใคร จะบั่นทอนความดีภายในและจะชักนำความชั่วร้ายหรือความไม่ดีในทำนองนั้นมาสู่ชีวิตของเราได้

 

จงสนใจความดีที่คนอื่นทำ จงใส่ใจในบุญกุศลหรือการบำเพ็ญคุณประโยชน์ การสร้างความดีของคนอื่น แล้วชื่นชมยกย่องด้วยความรู้สึกที่แท้จริงจากหัวใจ ต่อไปคุณความดีแบบนั้นจะบังเกิดกับชีวิตและครอบครัวของเรา

 

เห็นครอบครัวอื่นมีปัญหาเพราะสุรายาเมา เรารับรู้และถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจ แต่ไม่ไปดูหมิ่นเหยียดหยามซ้ำเติมความทุกข์ยากของเขาเพราะเขาทุกข์ยากพอแล้ว

 

ถ้าเขาบากหน้ามาขอหยิบยืมเราเพื่อความอยู่รอดภายในครอบครัว ถ้าเราไม่ขัดสนอะไร พอแบ่งบันได้ก็ให้เขายืมไปเถิด

 

ถ้าพบขอทาน สตางค์ห้าบาทสิบบาทแม้ให้ลูกไปโรงเรียนเขายังไม่เอา แล้วจะมีปัญหาอะไรนักหนาที่จะให้ขอทาน อย่าไปเพิ่มเวรกรรมโดยการเหยียดหยามเขาว่ามือดีตีนดีทำไมไม่ทำงาน จะทำให้นอกจากหมดโอกาสสร้างกุศลแล้วยังจะมีเวรติดตัว

 

ใครมาขอ ถ้าพอมี จงรีบให้ อานิสงส์จะทำให้ลาภผลและความร่ำรวยเพิ่มพูนขึ้นอีก หากเหยียดหยามคนขอทานหรือคนทุกข์ยาก เมื่อบุญหมดจะมีโอกาสที่ฐานะเคยรุ่งเรืองจะทรุดต่ำลงไป เพราะการสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่คนทุกข์ยากที่เขาไม่มีทางไป จะเป็นกรรมให้พบกับความจน

 

คนบางคนไม่เคยเป็นหนี้คนอื่น จะไม่รู้ว่าความรู้สึกของการเป็นหนี้ ต้องบากหน้าหาเงินใช้หนี้นั้นมันขมขื่นสักแค่ไหน

 

ดังนั้น การมีโอกาสได้ช่วยเหลือใคร หรือการไม่บีบคั้นเอาเงินจากใครที่เขาหมดทางสู้ที่เขามีพื้นจิตที่ซื่อสัตย์สุจริต จึงเป็นความเมตตาและเป็นการสร้างบุญที่ได้บุญมากอย่างหนึ่ง

 

จงเมตตากรุณาไว้เถิด คุณธรรมข้อนี้จะนำชีวิตให้พบความสุขยิ่งขึ้นไป มีโอกาสให้อะไรแก่ใครได้ จงรีบให้ ความสุขความสบายใจจะเกิด ชีวิตจะอบอวลด้วยความรักความอบอุ่น แม้บ้านจะหลังเล็กมุงสังกะสี แต่หัวใจดวงนี้ย่อมยิ่งใหญ่ดุจพสุธา

 

คุรุอตีศะ

๒๒ มกราคม ๒๕๖๗