ข่าวสาร/กิจกรรม (Activity)

AFC080B8-8DCF-456F-9031-508B2AF9452C

ขอเชิญร่วมเวียนเทียน
เนื่องในวันมาฆบูชา
วันจันทร์ ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ  มณฑลหลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

  

ความหมายของคำว่า
"เกพลิตา"

“เกพลิตา”  ออกเสียงว่า “เก – พะ – ลิ – ตา”
มีความหมายว่า “ความหมดจดจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง”

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ลานธรรม โดย ท่านคุรุอตีศะ

จงรักษาความซื่อสัตย์กตัญญู

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

คิดดีมีสุข

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

คติธรรม/ปรารภธรรม

คติธรรม : ความอดทน

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

คติธรรม : ความมีศรัทธา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

หนังสือธรรมะ (Dharma books)

หนังสือ มีโคลนตมจึงมีดอกบัว โดยคุรุอตีศะ วางจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่ www.naiin.comหนังสือ "มีโคลนตมจึงมีดอกบัว" โดยคุรุอตีศะ

July 7, 2014

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...