ข่าวสาร/กิจกรรม (Activity)

         
 
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

  

ความหมายของคำว่า
"เกพลิตา"

“เกพลิตา”  ออกเสียงว่า “เก – พะ – ลิ – ตา”
มีความหมายว่า “ความหมดจดจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง”

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ลานธรรม โดย ท่านคุรุอตีศะ

ข้ามพ้นวัฏสงสาร

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

บุญกุศลคือมิตรแท้

๔ เมษายน ๒๕๖๕

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

คติธรรม/ปรารภธรรม

คติธรรม : สายลม

๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

คติธรรม : พลังแห่งรัก

๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

หนังสือธรรมะ (Dharma books)

หนังสือ มีโคลนตมจึงมีดอกบัว โดยคุรุอตีศะ วางจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่ www.naiin.comหนังสือ "มีโคลนตมจึงมีดอกบัว" โดยคุรุอตีศะ

July 7, 2014

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...