ข่าวสาร/กิจกรรม (Activity)

ขอเชิญร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ วันเสาร์ที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ขอเชิญร่วมเวียนเทียน

เนื่องในวันมาฆบูชา 
วันเสาร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ  มณฑณหลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

  

ความหมายของคำว่า
"เกพลิตา"

“เกพลิตา”  ออกเสียงว่า “เก – พะ – ลิ – ตา”
มีความหมายว่า “ความหมดจดจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง”

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ลานธรรม โดย ท่านคุรุอตีศะ

มีชีวิตอย่างมีคุณค่า

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

พบสุขด้วยเมตตา

๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

คติธรรม/ปรารภธรรม

คติธรรม : ความอดทน

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

คติธรรม : ความมีศรัทธา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

หนังสือธรรมะ (Dharma books)

หนังสือ มีโคลนตมจึงมีดอกบัว โดยคุรุอตีศะ วางจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่ www.naiin.comหนังสือ "มีโคลนตมจึงมีดอกบัว" โดยคุรุอตีศะ

July 7, 2014

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...