จงรักษาความซื่อสัตย์กตัญญู

 จงรักษาความซื่อสัตย์กตัญญู

 

ความซื่อสัตย์และความกตัญญูรู้คุณ เป็นคุณธรรมที่หาได้ยากในหมู่มนุษย์

 

ใครก็ตามที่มีคุณธรรมเหล่านี้ประจำใจ จะมีเทวดาคอยอารักขา

 

 แม้ว่าบางช่วงของชีวิตจะต้องเสวยวิบากกรรม หรือมีศัตรูคู่เวรคอยขัดขวางหรือจองล้างจองผลาญ เขาก็จะผ่านมรสุมของชีวิตไปได้เป็นที่น่าอัศจรรย์

 

ครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนพวกเราทั้งหลายว่า บางทีศีลก็รักษาไว้ไม่ได้ สมาธิก็ไม่ค่อยจะมี ปัญญาก็ไม่ทันใครเขา จงรักษาคุณธรรมสองข้อคือความซื่อสัตย์และความกตัญญูรู้คุณนี้ไว้ให้มั่น แล้วจะสามารถเจาะกำแพงทะลุอุปสรรคขวากหนามทั้งปวงได้ในเวลาไม่นาน

 

ในท่ามกลางภาวะวิกฤติในด้านต่างๆที่กำลังรุมเร้าอยู่ทุกด้าน แต่ละคนย่อมมุ่งเอาตัวรอด น้อยคนจะคำนึงถึงศีลธรรมหรือความซื่อสัตย์ ซึ่งย่อมเป็นธรรมดาของโลกในยามเกิดทุกข์เข็ญ

 

แต่สำหรับผู้ที่เกิดมาเพื่อเป็นนำแสงสว่าง หรือมีจิตที่คิดอนุเคราะห์เกื้อกูลเป็นอุปนิสัยติดตัวมาแต่กำเนิด ย่อมไม่อาจทำเช่นนั้นได้

 

จำต้องดำรงความซื่อสัตย์และสำนึกรู้คุณต่อบุคคลหรือสิ่งต่างๆไว้ประจำหัวใจ

 

คนที่มีความซื่อสัตย์และกตัญญู ย่อมตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ แม้มีศัตรูคิดร้ายก็แพ้พ่ายตัวเองโดยไม่ต้องไปทำอะไร

 

ไม่ว่าจะประสบความทุกข์ยากลำบากสักเพียงใด จงดำรงคุณธรรมข้อนี้ไว้ 

 

จะทำเกิดพลังในหัวใจ จะผ่านมรสุมพายุร้ายในชีวิตไปได้เป็นที่น่าอัศจรรย์

 

คุรุอตีศะ

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖