หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว

หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว (พระพุทธรัตนสราบูรพาสิริ)

ประดิษฐาน  ณ  มณฑลเกพลิตาโพธิวิหาร   จังหวัดสระแก้ว

หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว

     หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว  เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหยกขาวทั้งก้อน จากเมืองมัณฑะเลย์  ประเทศพม่ามีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า “หลวงพ่อหยกขาว”  เป็นพระพุทธรูปปางโลกธาตุ  ซึ่งหมายถึงเป็นที่รวมแห่งธาตุกายสิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของโลก  หน้าตักกว้าง  ๕  เมตร  ความสูง  ๖  เมตร  ในพระอิริยาบถประทับนั่งแผ่พลังแห่งความเมตตากรุณาและประทานพรแก่ผู้น้อมกาย วาจา ใจ เคารพกราบไหว้  เป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์มีเทพยดารักษา  ๑๖  องค์  หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวโดยมีท้าวสักกเทวราชเป็นจอมเทพในการอภิบาล  สร้างขึ้นเพื่อคลี่คลายวิบากกรรมและล้างอาถรรพณ์ให้แก่เหล่าดวงวิญญาณที่รอคอยมานาน  ณ  ภูมิภาคแห่งเบื้องบูรพานี้  เพื่อแก้ไขดวงชะตาของเมืองสระแก้วซึ่งตั้งขึ้นใหม่ให้มีความสุข สงบและร่มเย็น  ให้ผู้คนมีจิตใจสงบสุข  อ่อนโยน  ใฝ่ใจในธรรมะ  มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักชัยของชีวิต

 

     สืบเนื่องตั้งแต่วันที่  ๒๔  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๓๗  อันเป็นวันแห่งการสถาปนาเกพลิตาโพธิวิหารขึ้น  ณ สถานที่แห่งนี้  มีผู้ทรงทิพยจักษุญาณได้มาบอกหลวงพ่อพระมหาภาวศุทธิ์   เทวธมฺโม  ซึ่งขณะนั้นยังเป็นพระธุดงค์ธรรมดาว่า  ให้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้สถานที่แห่งนี้  เพื่อช่วยเหลือคลี่คลายวิบากกรรมของเหล่ามนุษย์และเหล่าดวงวิญญาณต่างภพภูมิเสียก่อนจึงค่อยสร้างวัด  หลังจากนั้นสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่พึ่งของผู้คนจำนวนมากที่จะได้มาปฏิบัติธรรม มาสร้างบารมี และมาพึ่งพิงอาศัย  จะเป็นที่ประกาศศาสนาแห่งหนึ่งในยุคต่อไป

 

หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว     หลวงพ่อได้แต่เก็บไว้ในใจตามลำพังอยู่ถึง  ๑๓  ปี  เพื่อบำเพ็ญตบะรอคอยบุญบารมีให้ถึงที่เสียก่อน  จึงเริ่มบอกกล่าวให้ผู้คนได้ทราบเมื่อปี ๒๕๕๐ ท่ามกลางแรงบีบคั้นและกระแสกดดันรอบด้าน  ดุจดอกบัวที่ยังเพิ่งชำแรกจากเหง้าบัวใต้น้ำ  ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเติบโตยืนหยัดโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำได้หรือไม่  เป็นการเสี่ยงบุญเสี่ยงบารมีอย่างยิ่งยวดว่าจะสามารถคลี่คลายวิบากกรรมและชะล้างอาถรรพณ์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗  แห่งกษัตริย์ขอมโบราณได้หรือไม่

 

     ในที่สุด ก็ได้ปรากฏผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจ  บากบั่นฝ่าฟันบำเพ็ญบารมี อย่างสุดกำลัง  ในแต่ละบทบาท แต่ละหน้าที่ต่างๆกัน  คนละไม้คนละมือมาเป็นทอดๆ  จนกระทั่งการสร้างองค์พระ การสร้างแท่นประดิษฐาน  การออกแบบตกแต่งจัดภูมิทัศน์โดยรอบ  ได้ปรากฏความโดดเด่นเป็นศรีสง่า  เป็นบุญตา และซาบซึ้งอิ่มเอิบใจแก่ผู้ที่ได้มาสักการะกราบไว้  ดังได้ประจักษ์แก่สายตาในขณะนี้

 

หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว     ตลอดระยะเวลาสองปีเต็ม นับแต่หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวได้มาประดิษฐาน  ณ  มณฑลเกพลิตาโพธิวิหารแห่งนี้  ก็ปรากฏว่ามีผู้มีจิตศรัทธาอันแรงกล้า ได้มารับเป็นเจ้าภาพสร้างฐานรอบองค์พระให้เป็นชั้นๆลดหลั่นลงมาด้วยต้นไม้และดอกไม้อย่างสวยงาม  มีเจ้าภาพสร้างบันไดขึ้นสักการะด้วยวัสดุอันดีเลิศ  มีเจ้าภาพมาขัดตกแต่งองค์พระให้สดใสผุดผ่อง  มีเจ้าภาพสร้างศาลาพุทธศรีอาริยะเมตไตรยเพื่อบังแดดและฝน  และมีเจ้าภาพสร้างสระมุจลินท์และสวนหย่อมรอบสระ อันนำความร่มรื่นและชื่นใจแก่ผู้มากราบไหว้หลวงพ่อหยกขาว ที่ได้บุญพร้อมทั้งความเคารพความเลื่อมใสศรัทธาและความเยือกเย็นใจอย่างบริบูรณ์

 

 

การอัญเชิญมาสู่ประเทศไทย

หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว

     การอัญเชิญหลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวจากดินแดนผู้ชนะสิบทิศ  เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๓ โดยทางรถยนต์จากทางตอนเหนือของพม่าลงมาทางใต้  และอัญเชิญมาทางทะเลโดยออกจากท่าเรือแห่งกรุงย่างกุ้ง  เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๓ มุ่งสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ  ได้รับการต้อนรับด้วยพิธีอัญเชิญขึ้นสู่ฝั่งแผ่นดินประเทศไทย  ณ  ท่าเรือแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี  ในวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๓  ในท่ามกลางปาฏิหาริย์มีเมฆมาบดบังแสงอาทิตย์ที่กำลังแผดกล้าในเวลาเที่ยงพร้อมทั้งมีฝนตกลงมาพอเป็นน้ำมนต์แล้วก็หายไปเฉพาะบริเวณพิธีอัญเชิญ  แล้วเกิดพระอาทิตย์ทรงกลด เป็นที่อัศจรรย์ใจของผู้ที่อยู่ในพิธีและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของท่าเรือในขณะนั้น  จนเป็นที่กล่าวขวัญมาจนทุกวันนี้

 

     วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๓  ในเวลารุ่งอรุณที่บรรยากาศสดใส มีขบวนอัญเชิญอย่างเป็นทางการจากบริเวณศาลเจ้าพ่อพระปรง จากตะวันตกสุดของจังหวัดสระแก้ว  มาตามทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๓๓  ถนนสุวรรณศร  มุ่งสู่ทิศตะวันออกในขณะที่พระอาทิตย์กำลังเปล่งรัศมีจากขอบฟ้าอย่างนุ่มนวล  เหมือนจะประกาศว่า บัดนี้นิมิตหมายใหม่แห่งความสุข สงบ  และร่มเย็น ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว  วิบากกรรมและอาถรรพณ์ทั้งปวงแห่งเบื้องบูรพาทิศได้คลี่คลายแล้ว  จนกระทั่งอัญเชิญหลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวขึ้นสู่แท่นประดิษฐานได้สำเร็จท่ามกลางสักขีพยานของผู้คนทุกหมู่เหล่า เมื่อเวลา  ๑๔.๑๙  น.

 

 

ว่าด้วยอานุภาพ

หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว     หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว  มีอานุภาพมากในด้านขจัดปัดเป่าความทุกข์ร้อนของผู้คน  ป้องกันภัยอันตรายและคลี่คลายปมปัญหาชีวิตและความทุกข์ความหม่นหมอง พร้อมทั้งให้โชคลาภ  ผู้ใดกราบไหว้และระลึกถึงบ่อยๆ  จะเกิดอานุภาพเปลี่ยนจากเคราะห์ร้ายกลายเป็นเคราะห์ดี  เปลี่ยนจิตใจที่เคยใจบาป หยาบกระด้าง  ให้กลายเป็นคนใจบุญ  อ่อนโยน  ใจคอเยือกเย็น  มีเมตตาเอื้อเฟื้อต่อสัตว์และผู้คนไม่เลือกชั้นวรรณะ  เป็นคนที่มีความสุขได้โดยไม่ขึ้นกับเงินทอง

 

     ผู้ที่อาภัพอับโชค  ชีวิตมีแต่ปัญหา พบแต่ความแร้นแค้นหรือมีแต่ความวุ่นวายในชีวิตมาก่อน   เมื่อหมั่นกราบไหว้ขอพรสม่ำเสมอ  จะเกิดอานุภาพให้เป็นคนมีโชคลาภ  พบทางสว่างในชีวิต  การดำเนินชีวิตจะปลอดโปร่งขึ้น  มีความสุข  สงบ  ร่มเย็น  อย่างทันตาเห็นภายใน  ๓  เดือน

 

     หากผู้ใดนอกจากกราบไหว้ขอพรแล้ว  หมั่นบำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนา  จะเกิดอานุภาพให้ชีวิตสดใส  สิ่งดีๆอันเป็นมงคลจะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของตนและครอบครัวเป็นที่อัศจรรย์ภายใน  ๑  เดือน

 

     อนึ่ง  ผู้ที่ได้โชคลาภจากหลวงพ่อหยกขาวแล้ว  ก็ไม่พึงประมาท  ควรนำเงินเหล่านั้นแบ่งบริจาคทำบุญ เพื่อเป็นการต่อบุญให้สม่ำเสมอ  โชคลาภและสิ่งดีๆในชีวิตจะได้เกิดขึ้นต่อเนื่อง  ไม่ขาดสาย  ความแร้นแค้นขัดสนจะได้ไม่มาเยือนอีก

 

     ส่วนบุคคลใดมีปัญญา  ไม่ได้หวังยินดีปลื้มใจเพียงแค่การได้โลกียทรัพย์เท่านั้น   เมื่อกราบไหว้เป็นพุทธานุสติแล้วหมั่นบำเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปด้วยสติปัฏฐาน    บุคคลนั้นจะได้อริยทรัพย์และมีโลกุตรทรัพย์ในชาตินี้แล.

หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว

 

๒๘  เมษายน  ๒๕๕๖