ผลไม้แสนดี

ผลไม้แสนดี


ต้นไม้ใหญ่   ให้ร่มเงา  ช่างดีนัก


ได้ประจักษ์   มองขึ้นไป   สูงหนักหนา


ใบไม้แยะ   ซับซ้อนกัน   กิ่งนานา


และยังมี   ผลไม้   ไว้ให้กิน


ลูกผลนั้น   แสนกลมโต   และสวยนัก


เหลืองเพ็ญพักตร์   เปรียบได้กับ   ผงขมิ้น


น้ำฟ้าฝน   โปรยปราย   และโรยริน


ให้ดินชุ่ม   ต้นไม้เย็น   แช่มชื่นบาน


สุดสำราญ   และแจ่มใส   ไม้ผลนั้น


แต่ละวัน   ได้ลิ้มลอง   รสชาติหวาน


ใช้ประทัง   ชีวิตนี้   ในวันวาน


นับได้ว่า   ผลไม้   มีพระคุณ.


 
ปิ่นทอง.
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗.