เรื่องของฟ้า

เรื่องของฟ้า


มองขึ้นไป   บนท้องฟ้า   แสนกว้างใหญ่


ปลายท้องฟ้า   อยู่จุดใด   ของพื้นที่


อยากจับจอง   แสงบนฟ้า   ทั่วปฐพี


แผ่รัศมี   ที่สาดส่อง   ท้องทุ่งนา   


พอแสงหลบ   ซบตะวัน   ทอแสงอ่อน


ละเอียดอ่อน   แสนเสียจริง   เรื่องของฟ้า


แสงตะวัน   ลับกลับไป   สุดสายตา


เดือนและดาว   ได้กลับมา   อยู่ด้วยกัน


เดือนสาดส่อง   ดาวกระจ่าง   ค่ำคืนนี้


ทั้งราตรี   หมุนวนเวียน   อยู่อย่างนั้น


ทุกสรรพสิ่ง   ทุกอย่างล้วน   เปลี่ยนทุกวัน


ไม่มีอะไร   อยู่คงทน   และถาวร.

ปิ่นทอง.
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗.