เส้นปลายทาง

เส้นปลายทาง

ทุกสรรพสิ่ง   ย่อมไม่มี   ที่สิ้นสุด


จุดมุ่งหมาย   ที่สูงสุด      ไม่หยุดนิ่ง


ชีวิตคน   ต้องทำงาน   และทำกิน


นั้นต้องวิ่ง   และดิ้นรน   อยู่ทุกวัน


บ้างครั้งที่   เหนื่อยแสนเหนื่อย   ใจแทบขาด


แต่ก็ยัง   ไม่หยุดวิ่ง   อยู่อย่างงั้น


เพราะความหวัง   อยากร่ำรวย   หวังทุกวัน


เส้นปลายทาง   ทรัพย์สมบัติ   และเงินทอง


แต่สุดท้าย   เส้นทางเดิน   ของชีวิต


ไม่ได้หยุด   ไว้แค่เพียง   สิ่งนี้หนอ


สุดเส้นทาง   ของชีวิต   เข้ามารอ


ทรัพย์เงินทอง   เอาไปได้   คือ...ไม่มี


 
 ปิ่นทอง.
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗.