......โลกของกบ......

......โลกของกบ......


พอถึงช่วง   น้ำฝนแรก   ของปีนี้


อากาศที่   แสนอบอ้าว   ก็เหือดหาย

เจ้ากบน้อย   จากลูกอ๊อด   ก็แปลงกาย


เป็นกบใหญ่   ที่แหวกว่าย   ได้เร็วพลัน


แล้วส่งเสียง   ร้อง...อบ...อบ   เจ้ากบนี้


ทั้งสี่ขา   ช่างแข็งแรง   จริงน่ะนั้น


กระโดดข้าม   บนใบบัว   ได้ไกลจัง


ขาหลังดัน   ขาหน้าก้าว   รับกันดี


แม้ว่ายน้ำ   จะตื้นลึก   สักเพียงไหน


ร้อนหรือเย็น   ก็อยู่ได้   เจ้ากบนี้


อยู่บนบก   หรือในน้ำ   ก็ว่าดี


ได้ทุกที่   แผ่นดินนี้   คือบ้านเอย.


 
ปิ่นทอง.
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗.