......พรรณพฤกษา......

......พรรณพฤกษา......


ดอกไม้งาม   พรรณพฤกษา   หลายชนิด


ดูพินิจ   มองอยู่นาน   หน้าหลงใหล


เห็นความงาม   ดอกไม้บาน   สดชื่นใจ


ให้หลงใหล   มองได้อยู่   ทุกเชื่อวัน


ได้สัมผัส   แสงอบอุ่น   สาดแสงส่อง


งามผุดผ่อง   บริสุทธิ์   พรรณไม้นั้น


พอรับฝน   ฟ้าชโลม   สดชื่นพลัน


น้ำฝนนั้น   ดังน้ำทิพย์   ชุ่มฉ่ำใจ


ให้พฤกษา   ดอกไม้พรรณ   ได้ช่วยบอก


แสงแดดออก   แม้ว่าร้อน   ก็อยู่ได้


พอฝนมา   นำความเย็น   ชุ่มฉ่ำใจ


ความร้อนคลาย....ความเย็นมา....อยู่คู่กัน

 

 ปิ่นทอง.
  ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗.