รักของฉัน

รักของฉัน

 

รักของฉัน...

หนึ่งรักมั่นในพ่อแม่ มากเท่าฟ้า

พวกท่านต่างดูแลเราแต่เยาว์มา

แม้ลำบาก กายา ไม่หวั่นใจ

 

รักของฉัน...

สองรักมั่นพระคุณครูอันยิ่งใหญ่

ท่านพร่ำสอนให้ความรู้สู้ด้วยใจ

เหนื่อยเพื่อให้ ลูกศิษย์ครู รู้วิชา

 

รักของฉัน...

สามรักมั่น ในพระธรรม พระศาสนา

ทำความดี ละความชั่ว วิปัสนา

จิตผ่องใส เดินหน้า ปฎิบัติธรรม

 

ขอขอบคุณ ความรัก ทั้งสามข้อ

ที่เกิดก่อ ประโยชน์ อันเหลือล้ำ

ได้สร้างคน เป็นคนดี มีคุณธรรม

เพื่อส่งต่อ กรรมดีนั้น กันต่อไป

 

" เม็ดทราย "

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖