ความหมายแห่งการปฎิบัติธรรม โดย พระอาจารย์มหาภาวศุทธิ์

ความหมายแห่งการปฎิบัติธรรม

โดย พระอาจารย์มหาภาวศุทธิ์ เทวธมโม
(ป.ธ.9 น.บ.,น.บ.ท.)
เกพลิตาโพธิวิหาร ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

 

ความหมายแห่งการปฎิบัติธรรม โดย พระอาจารย์มหาภาวศุทธิ์