ครบรอบ ๑๐ ปี

 

visakha130557 06

 

ขอเชิญร่วมงานและปฏิบัติธรรม
เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐ ปี
แห่งการประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ  เกพลิตาโพธิวิหาร  ตำบลหนองบอน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว

 

 

หมายเหตุ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีบวงสรวงระลึก
และชมฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ของเหล่าคณะศิษย์
ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป